Besöksmaterial

Vårt kartmaterial är Helsingborgs officiella och distribueras ut till ett 100-tal olika platser runt om i staden, regionen och landet. Här ger vi företag och besöksmål möjligheten att synas mot en bred målgrupp. Är ditt företag intresserade av att synas i materialet? Kontakta oss för prisuppgifter och ytterligare information.

Utöver kartmaterialet producerar vi även flyers som används på stadens Infopoints, såväl de fasta som de mobila.

Kampanjer internationellt

Helsingborgs Stad, genom Familjen Helsingborg, samarbetar med Tourism in Skåne och Visit Sweden avseende kampanjer den danska och den tyska marknaden. I kampanjerna genomförs såväl digitala som analoga marknadsföringsinsatser. Den danska kampanjsidan, Smukke Baghave, hittar du här. Den tyska, 100% Echt, kan du se här. Är ditt företag intresserade av att synas i kampanjerna? Kontakta oss, så berättar vi mer!