fbpx

2019 kommer Höganäs att samverka tätt med Helsingborgs stad kring vår besöksservice för våra turister. Vi kommer bland annat att ha gemensam sommarpersonal men även samköra våra utbildningar för våra infopoints.

– Detta är ett sätt för oss att tillsammans utveckla vår besöksverksamhet ihop för att ge ännu bättre service. Dessutom vet vi att våra besökare rör sig mellan våra kommuner i Familjen Helsingborg. För våra infopoints del innebär det att det även ges tillfälle till erfarenhets- och kunskapsutbyte vilket också är positivt.