fbpx

<< Tillbaka till helsingborgcity.se

Om Helsingborg City

Vad är HBG City?

I mars 2010 bildade Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna i city och Helsingborgs stad bolaget Helsingborg Citysamverkan AB. Syftet med att bilda ett gemensamt bolag är att parterna tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan.

Vision

Fler människor ska välja att besöka stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare.

Strategi

Ett bemötande som överträffar förväntningarna och ger upplevelsen av Helsingborg som Sveriges trevligaste stad.
Skapa tydliga mikroidentiteter med attraktiva stråk som binder samman de olika delarna.
Kontinuerlig förändring som ger besökarna nya upplevelser, något nytt att se eller göra.
Det ska vara enkelt för kunden att komma till och vistas i Helsingborgs city.

Varför bli medlem i Cityföreningen?

Som medlem i Cityföreningen har du möjlighet att vara med och påverka de beslut och förslag som arbetas fram i samarbete med fastighetsägarna och kommunen.

För oss är det en självklarhet att alla som bedriver verksamhet i city också är med i Cityföreningen. Vi är alla beroende av ett framgångsrikt city och därför ligger det i allas vårt intresse att skapa möjligheter som gagnar oss såväl ekonomiskt som socialt.

Ta vara på den dynamiska möjlighet som ett medlemskap ger.
Det är din chans att vara med och påverka!

Som medlem får du dessutom en mängd fördelar – i syfte att öka din omsättning. Alla som bedriver någon form av verksamhet i Helsingborgs stadskärna kan bli medlemmar i Cityföreningen.

Är du fastighetsägare i city?

Fastighetsägarna i Helsingborgs City som erbjuder kommersiella lokaler har gått samman i den s.k. Kommersiella Gruppen. Vi arbetar med frågor som rör stadsmiljö, säkerhet, butiksmix och etablering för nya företag i våra fastigheter.

En levande och attraktiv stadskärna tjänar både kommun, handel och fastighetsägare på. I Helsingborg samarbetar staden, fastighetsägarna och handlarna genom bolaget Helsingborgs Citysamverkan AB och vi arbetar gemensamt för att utveckla Helsingborg till en attraktiv stad för företag att etablera sig i.

Genom att ansluta dig till Fastighetsägarnas Kommersiella Gruppen så stödjer du arbetet med en levande stadskärna, och får möjlighet att påverka!

Medlemslista

Här hittar du samtliga medlemmar i Helsingborg Cityförening

Tillsammans är vi starka!

I mars 2010 bildade Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna i city och Helsingborgs stad bolaget Helsingborg Citysamverkan AB.
Syftet med att bilda ett gemensamt bolag är att parterna tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan.

Cityföreningen
Handlare, restaurang- och caféägare, banker, hotell m.fl. med kommersiell verksamhet i city.
Även företag som vill stödja utvecklingen i city ansluter sig till Cityföreningen.

Fastighetsägarna

Alla fastighetsägare som ingår i den kommersiella fastighetsägargruppen.

Helsingborg stad 
Ska år 2035 vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden.
För att nå dit är stadskärnan en viktig mötesplats för stadens 132 000 invånare.

 

Styrelsen 
Styrelsen består av nio personer, tre från vardera part:

Kristina Magnusson – Stadsbyggnadsdirektör – Helsingborgs stad, Ordförande
Folke Straube – Quadriga – Cityföreningen
Louise Axelsson – Carl Hoff – Cityföreningen
Marie-Louise Berghult – Cityföreningen
Agneta Carling – Helsingborgshem – Fastighetsägarna
Jan-Erik Johansson – Wihlborgs – Fastighetsägarna
Ulf Nilsson – Castellum – Fastighetsägarna
Emma Håkansson – Turistchef – Helsingborgs stad
Annette Melander Berg – Näringslivsdirektör– Helsingborgs stad