fbpx

<< Tillbaka till helsingborgcity.se

Om Helsingborg City

Vad är Helsingborg City?

I mars 2010 bildade Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna i city och Helsingborgs stad bolaget Helsingborg Citysamverkan AB (Helsingborg City). Syftet med att bilda ett gemensamt bolag är att parterna tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan.

Vision

Fler människor ska välja att besöka stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare.

Strategi

Ett bemötande som överträffar förväntningarna och ger upplevelsen av Helsingborg som Sveriges trevligaste stad.
Skapa tydliga mikroidentiteter med attraktiva stråk som binder samman de olika delarna.
Kontinuerlig förändring som ger besökarna nya upplevelser, något nytt att se eller göra.
Det ska vara enkelt för kunden att komma till och vistas i Helsingborgs city.

Tillsammans är vi starka

Helsingborgs Cityförening
Handlare, restaurang- och caféägare, banker, hotell m.fl. med kommersiell verksamhet i city.
Även företag som vill stödja utvecklingen i city ansluter sig till Cityföreningen.

Fastighetsägarna City
Alla fastighetsägare som ingår i den kommersiella fastighetsägargruppen.

Helsingborg stad 
Ska år 2035 vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden.
För att nå dit är stadskärnan en viktig mötesplats för stadens 132 000 invånare.

Styrelsen 

Styrelsen består av nio personer, tre från vardera part

Kristina Magnusson (Ordförande)
Helsingborgs stad
Stadsbyggnadsdirektör

Annette Melander Berg
Helsingborgs stad
Näringslivsdirektör

Max Granström
Helsingborgs stad
Kulturdirektör

Louise Axelsson
Cityföreningen
Carl Hoff

Per Svanberg
Cityföreningen
ICA Kvantum

Mats Boson
Cityföreningen
Valvet

Agneta Carling
Fastighetsägarna
Helsingborgshem

Jan-Erik Johansson
Fastighetsägarna
Wihlborg

Ulf Nilsson
Fastighetsägarna
Castellum

Press och media