fbpx

En trygg och attraktiv stad – dygnet runt. En levande och inbjudande stadskärna, som känns ljus, varm och trygg med ett brett utbud – även efter klockan 17. Det jobbar vi för på flera sätt. Bland annat satsar vi på att förtjäna utmärkelsen Purple Flag i höst. Det blir i så fall vårt andra område inom staden.

Purple Flag synliggör städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att förbättra och utveckla upplevelsen av säkerhet, tillgänglighet, utbud och utemiljöer inom ett särskilt område i staden. 2017 Purple Flag-certifierades Helsingborg på Mariatorget.

Det nu aktuella området knyter direkt an till detta och omfattar Helsingborg Central med tillhörande bygg-nader, parkeringar och gator. Området är en kommunikationsnod med färjor till Danmark, järnväg och bussar. Det finns även bil- och cykelparkeringar här. I byggnaderna i och i anslutning till området finns bland annat kontor, butiker, restauranger och skolor. Området upplevs idag som otryggt och tidvis stökigt, främst under kvälls- och nattetid.

Parallellt pågår ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan för effektivare kollektivtrafik, bättre och tydligare gång- och cykelstråk samt platser där människor trivs och vill vara eftersom staden växer.

Vi vill fortsätta att utveckla det kringliggande område i samma anda som vid Mariatorget tillsammans med näringslivet, staden – och dig som invånare, såklart. Det är först då vi kan lyckas med att uppnå en så trygg och trivsam stadskärna som vi vill. Med en Purple Flag-certifiering hissar vi flaggan i topp och får en bekräftelse på att vårt arbetssätt, våra målsättningar och resultat går i rätt riktning och håller hög kvalitet.

Projektet ägs av Helsingborg City som är ett samarbete mellan Cityföreningen, fastighetsägarna och Helsingborgs stad.

Här kan du ladda ner Purple Flag skyltning.

Hela handlingsplanen hittar du på helsingborg.se/purpleflag