fbpx

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019
– så här förhåller vi oss till det i Helsingborg

Det finns utrymme för tolkning av den nya lagen och för att underlätta för era verksamheter i Helsingborg city har vi tagit fram ett antal punkter som är avstämda med Helsingborgs stad.

Produkter som omfattas av rökförbudet:

 • Röka tobak
 • Inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa)
 • Röka örtprodukter
 • Använda e-cigaretter
 • Använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak)

Följer ni punkterna nedan, gör ni åtminstone inte fel:

 • Enligt lagen får rökning inte ske inom ett par meter från offentliga entréer. Det tolkar vi som att det ska vara rökfritt inom en radie på minst 2 meter från era entréer. Syftet är att en person ska kunna gå in i och ut ur lokalen utan att utsättas för rök.
 • Rökning förbjuden ska tydligt skyltas upp på uteserveringen. Antingen vid entrén till uteserveringen, i menyn eller i menyskåpet. Besökaren ska förstå att det är ett rökfritt område och om det missas måste personalen informera om detta.
 • Butiker och andra med en offentlig entré ansvarar för att det är rökfritt vid entréerna, detta ska skyltas tydligt. Förslag på skylt finns framtaget.
 • Rökare som inte följer förbudet ska avvisas från platsen. Om de inte lämnar trots upprepad tillsägelse eller om konflikt uppstår, följer ni redan upparbetade rutiner för hur ni gör när annan typ av konflikt uppstår.
 • Ni får inte sätta ut egna askfat vid entréer eller på uteservering utan hänvisa rökare till närmsta allmänna askfat. Om ni anser att det saknas ett lämpligt askfat att hänvisa till så hör av er till: markupplatelse@helsingborg.se så hittar vi gemensamt en bra lösning.
 • Ni är ansvariga för att städa på er uteservering och i anslutning till denna, fastighetsägaren har ofta ansvar för städningen intill fasader och på trottoarer och i några fall ansvarar staden för även trottoarmark.

Vi i Helsingborg City har beställt rökning förbjuden-dekaler. Dessa finns att hämta i Stadsbyggnadshusets reception från och med den 26/6, öppettiderna är vardagar 08:00-16:00.

Känner ni er osäkra på vad som gäller, kontakta Tillståndsenheten på tillstandsenheten@helsingborg.se alternativt på 042-10 65 59, 042-10 50 62 eller 042-10 37 86.

Vill ni läsa mer?

Ett bättre Helsingborg

Du vet väl att du kan ladda ner denna app. Här kan du skicka in förslag till förbättringar och andra synpunkter. Bra för alla som rör sig ute i vår stad.