Helsingborg korad till Årets Purple Flagstad 2018!

Det första området runt Maria Torg blev certifierat hösten 2017 och där är arbetet i full gång. Processen kring Helsingborg C certifierades under måndagen tillsammans med bland annat Göteborg och Falkenberg. Och igår kväll blev det klart att Helsingborg vann utmärkelsen Årets Purple Flag-stad 2018. Priset delades ut på Sweden Urban Arena i Stockholm.

I takt med att trygghetsfrågan får allt större fokus i samhället blir det viktigare att hitta nya fungerande arbetssätt. Ett av dem är Purple Flag, en process med syftet att skapa ett socialt hållbart, rent och snyggt, tryggt, säkert och ett upplevelserikt kvälls- och nattliv för alla.

– Vi är fantastiskt glada och stolta över det här priset. Det ligger mycket hårt arbete bakom och vi är många som är en del av det här, säger Ann-Charlotte Wedelsbäck, projektledare Purple Flag.

– Det här priset visar att vi är på rätt väg i hur vi arbetar tillsammans med att utveckla vår stadskärna. Vi är vana vid att planera för dagtid men i takt med att vi får fler restauranger i stadskärnan blir upplevelsen av staden under kväll och natt allt viktigare, säger Hanna Candell, vd Helsingborg City.

– Vi vill uppmärksamma det viktiga arbetet som våra svenska certifierade Purple Flag-städer har gjort och gör för att skapa en attraktivare, säkrare och tryggare kvällsupplevelse för stadens invånare och besökare, förklarar Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor. Med utmärkelsen vill vi belöna det framgångsrika arbetet Helsingborg har gjort med Purple Flag som verktyg och arbetsmodell.

Sedan de påbörjade sitt arbete 2016 har brotten minskat, besöksflödet ökat i de valda Purple Flag-områdena. Fastighetsägarna har investerat och anpassat sina lokaler för att möta de kommersiella hyresgästernas behov. Kommunen har avsatt medel för att förbättra tillgängligheten i den offentliga miljön. Förutom de faktiska förbättringarna i stadsmiljön har man skapat ett bättre förändringsklimat med kortare beslutsvägar.

— Purple Flag har hjälpt oss att organisera arbetet och tänka i nya banor. Samarbetet med våra nyckelaktörer har stärkts och det är redan klart att vi kommer att fortsätta vårt Purple Flag-arbete i ännu ett område. Det tredje sedan 2016, säger Hanna Candell, vd för Helsinborg City som är projektansvarig för Purple Flag.

Juryns motivering:

Utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2018 tilldelas Helsingborg för deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy.

Helsingborg har på ett genomgripande sätt tagit med erfarenheterna från Purple Flag i sina politiska och kommersiella beslut. Staden har genomfört stora fysiska förändringar i stadsbilden och samlat viktiga intressenter bakom insatserna. I sin självanalys har man varit ärlig och transparent med sina styrkor och svagheter, vilket gett kraft och energi till förbättring och utveckling. Med visionen om att fler människor ska välja stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare, har Purple Flag blivit ett vedertaget arbetssätt med avsikt att utveckla arbetet vidare i fler områden för att göra staden tryggare och bättre dag som kvälls- och nattetid. Helsingborg är ett mycket gott exempel på hur Purple Flag förenar och förbättrar möjligheterna att skapa en attraktiv kvällsekonomi och de kan med stolthet hålla den lila fanan högt!

Juryn består av representanter från Svenska Stadskärnors styrelse Boverket, Fastighetsägarna, Svensk Handel, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Visita och fastighetsbolaget Vasakronan.

Fakta

Bättre kvällsupplevelse handlar om att sammankoppla dag- med kvällsekonomin där intressenter och aktörer från den offentliga och privata sektorn samverkar för att uppnå de gemensamt satta målen. Syftet är att såväl invånare som besökare, oavsett ålder, preferenser och etnicitet ska känna sig trygga, säkra och välkomna. Detta gagnar alla och skapar förutsättningar för tillväxt samtidigt som det stärker stadens varumärke och den totala samhällsnyttan och ekonomin. Purple Flag har sitt ursprung från England och har sedan dess spridit sig till flera andra länder i Europa.

Fem fokusområden

1. Säkerhet– välkomnande, rent, tryggt och säkert.
2. Tillgänglighet– säker ankomst, förflyttning & avresa.
3. Utbud– ett stort och rikt urval av attraktiva samt unika kvällsupplevelser.
4. Plats– en upplevelserik destination/stadskärna.
5. Policy– tydliga riktlinjer, gemensamma mål och budget.

Fyra tidszoner

1. Tidig kväll – kl 17-20
2. Sen kväll – kl 20-23
3. Kväll – kl 23-02
4. Natt – kl 02-05