fbpx

I juni 2019 ska hela Helsingborgs paradgata stå klar. I veckan startade den tredje, och sista, etappen av ombyggnaden, mellan Trädgårdsgatan och Tingsrätten samt från Konserthuset till Kopparmöllegatan.

Så påverkas de som kör bil, åker buss, cyklar eller går:
• Från måndag 20 augusti är ett körfält i vardera riktningen stängt vid både Tingsrätten och på Hälsovägen från Kopparmöllegatan och en bit nedåt. De som kör bil kan passera, men det finns risk för köer, speciellt under rusningstrafik.
• Busshållplatserna vid Kopparmölleplatsen flyttar en bit österut, mot Ängelholmsleden respektive en bit in på Pålsjögatan, från 19 augusti klockan 9:00. Se information vid busshållplatserna, i Skånetrafikens app eller på skanetrafiken.se.
• Från måndag är cykelvägen på Hälsovägen i anslutning till arbetsområdet och i Kopparmölleparken avstängd. Vi hänvisar till cykelvägen på Kopparmöllegatan söderut. Övriga cykelvägar kan tillfälligt ledas om under arbetstiden.
• De som går kan passera under arbetstiden, även om övergångsställen ibland flyttas.
• Trafikljusen i korsningen Hälsovägen/Drottninggatan samt Drottninggatan/Roskildegatan är avstängda under tiden ombyggnaden pågår.

Det här gör vi:
• Vid Tingsrätten bygger vi bland annat bussfiler och en ny busshållplats. Vi lägger även nya ledningar och byter ut belysning längs gatan.
• Vid Kopparmölleplatsen bygger vi om båda busshållplatserna och flyttar upp cykelbanorna på trottoarerna