fbpx

Kockbristen är omfattande i Sverige, men även övrig personal inom exempelvis servering är svårt att hitta. Ett sätt att hitta ny kompetent personal kan vara att vända sig utanför Sverige. European Employment Service, förkortat EURES, är ett europeiskt nätverk bestående av 32 länder som Arbetsförmedlingen är med i. De är experter på att hjälpa företag att hitta rätt kompetens från EU. Flera restauranger och hotell har de senaste åren rekryterat bland annat kockar från Spanien och Italien för att lösa sina personalbehov.

Kontakta Jeanette Mauritzon som är specialiserad på att rekrytera personal i Europa med kompetens från besöksnäringen om du vill veta mer: jeanette.mauritzon@arbetsformedlingen.se

Här kan du läsa mer om EURES.