Fakta & statistik

Fakta & statistik

Turismen är mycket viktig för Helsingborgs stad. Den omsätter hundratals miljoner varje år och är en fantastisk marknadsföring. Både i Sverige och övriga världen.

Under 2016 genomfördes 761 314 kommersiella övernattningar på stadens hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar. Det är den högsta siffran någonsin och en ökning med närmare 7,5 procent, eller 52 500 gästnätter, jämfört med 2015. Sedan 2012 har det skett en kraftig ökning av antalet kommersiella gästnätter i Helsingborg med över 36 procent.

Antalet utländska gästnätter ökade med drygt 16 000 eller 11,5 procent under 2016 till 156 307 gästnätter. Det är den högsta siffran någonsin i Helsingborg och 53 000 fler än 2010, en ökning med över 51 procent på sex år.

Kulturattraktionerna och stora evenemang lockade både många helsingborgare och mer långväga besökare under 2016. Dunkers kulturhus hade det bästa året sett till antal besök sedan mätningarna startade. Besöken på Sofiero ökade med 28 procent jämfört med 2015 till 232 385 besök. Besöken på Fredriksdal muséer och trädgårdar ökade med 12,5 procent till 130 500 besök. Särskilt populärt var evenemanget Jul på Fredriksdal med 10 000 fler besök 2016 än 2015. Kärnan hade över 31 000 besök, vilket är en ökning med 15,2 procent jämfört med 2015.

Turismen står i dag för 3,4 procent av den totala produktionen i kommunen. Hotell- och restaurangföretagen i Helsingborg, som är en stor del av besöksnäringen, anställer många yngre och personer med utländsk bakgrund. Enligt de senast tillgängliga siffrorna från 2015 har drygt 40 procent av samtliga anställda utländsk bakgrund och över 32 procent är 24 år eller yngre. Totalt är nästan 3500 årsanställda sysselsatta inom turistnäringen i Helsingborg.

Läs rapporten Besöksnäringen i Helsingborg 2017, pdf.

Vad gör vi?

Vi är Helsingborgs turism- och destinationsutveckling. Med destinationsutveckling menar vi ett samhälles utveckling som resmål. Det gynnar inte bara företagare inom turismnäringen utan även den ekonomiska välfärden och sysselsättningsgraden i vår region. En turistdestination består av många intressenter och målgrupper, och är en komplext sammansatt produkt.

I Helsingborg arbetar vi tillsammans för att skapa nya möjligheter för turismen och de företag som verkar inom turism. Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av företag, nya jobb och ökad lönsamhet.

Har du idéer, frågor eller är nyfiken på hur vi jobbar tveka inte att höra av dig till oss.