Föredrag om svensk litteratur

Litteraturvetare professor em. Birthe Sjöberg inleder vårens föreläsningar. Birthes föredrag har fått den intressanta rubriken ”Dialog eller dynamit. Viktor Rydberg och August Strindberg – förtryckets fiender”.

Föreningen erhåller stöd från Kulturnämnden i Helsingborg.

 

Datum/tidpunkt
Datum Tid

Adress: Norra Storgatan 21, Helsingborg

Besök webbplats Vägbeskrivning Visa på karta