Föredrag om historia

Professor em. Stig Welinder, arkeolog, kommer att tala under rubriken ”Att skriva historisk förhistoria”, med lockande underrubriker som ”Sveriges första människor”.
Föreningen erhåller stöd från Kulturnämnden i Helsingborg.

Datum/tidpunkt
Datum Tid

Adress: Norra Storgatan 21, Helsingborg

Vägbeskrivning Visa på karta