fbpx

Eco-anxiety & regenerative buildings: Living Building Challenge

ECOANXIETY & REGENERATIVE BUILDINGS: Förvandla eco-ångest till meningsfullt arbete för klimatåtgärder inom arkitektur, design, planering och teknik!

När vi alla agerar tillsammans kan vi bidra till att skapa en beboelig värld för alla invånare och kommande generationer framöver. Klimatolyckan behöver snabba, effektiva och modiga åtgärder, där vi bygger upp principerna för Living Building Challenge i byggprojekt i Sverige, som vi kan bidra till tillsammans

Eventet kommer att hållas på engelska.


ECOANXIETY & REGENERATIVE BUILDINGS: Transform eco-anxiety into meaningful work for climate action in architecture, design, planning & engineering!

When all of us are acting together, we can contribute to creating a habitable world for all inhabitants and future generations to come. The climate emergency needs fast, effective and courageous actions, establishing the principles of the Living Building Challenge in building projects in Sweden is a way in which we can contribute all together.

On Friday, 14th of June we will officially launch the Living Future Sweden Collaborative, introducing the Living Building Challenge in Sweden.

Our guest speaker William Gagnon, from the Yellowknife Collaborative in Canada, will introduce the impacts of climate change in northern Canada and the urgency for climate action, followed by an overview of the Living Building Challenge certification standard. The Living Building Challenge is currently recognised as the world’s most stringent green building certification standard.

Please stay tuned for further announcements and sign up for free through the Eventbrite link.

Datum/tidpunkt
Datum Tid

Adress: Bredgatan 11, Helsingborg

Besök webbplats Vägbeskrivning Visa på karta