Fakta & statistik

Fakta & statistik

Turismen är mycket viktig för Helsingborgs stad. Den omsätter hundratals miljoner varje år och är en fantastisk marknadsföring, både i Sverige och övriga världen.

Turismen till Helsingborg växer bland såväl svenska som utländska besökare. Totalt blev det 728 843 övernattningar under 2015, en ökning med 12 procent jämfört med året innan och fler än någonsin tidigare.
Under de senaste fem åren har antalet gästnätter i Helsingborg ökat med 45 procent. Under 2015 ökade de internationella gästnätterna med 10 procent. Storbritannien, Tyskland och Danmark är de enskilt största utlandsmarknaderna, därifrån ökade antalet övernattningar med 19, 12 och 6 procent.
Totalt blev det 60,4 miljoner övernattningar i Sverige under 2015, en ökning med drygt 4 miljoner eller 7,1 procent jämfört med året innan.

Även beläggningsgraden på hotellen i Helsingborg ökade under året till 66,8 procent, vilket är en ökning med 1,7 procent. Efter Stockholm och Göteborg har Helsingborg den högsta beläggningsgraden i Sverige. Ökningen består även av internationella researrangörer, evenemang och konferenser i Helsingborg. Dessutom har Helsingborg fått mer uppmärksamhet i internationell media under året som gick, vilket bidragit till tillväxten. Under 2015 etablerades även ett nytt hotell i Helsingborg vilket bidragit till det ökade antalet gästnätter.

Läs mer.

De preliminära siffrorna för 2016 är här! Läs mer.

Vad gör vi?

Vi är Helsingborgs turism- och destinationsutveckling. Med destinationsutveckling menar vi ett samhälles utveckling som resmål. Det gynnar inte bara företagare inom turismnäringen utan även den ekonomiska välfärden och sysselsättningsgraden i vår region. En turistdestination består av många intressenter och målgrupper, och är en komplext sammansatt produkt.

I Helsingborg arbetar vi tillsammans för att skapa nya möjligheter för turismen och de företag som verkar inom turism. Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av företag, nya jobb och ökad lönsamhet.

Har du idéer, frågor eller är nyfiken på hur vi jobbar tveka inte att höra av dig till oss.